Kto som?

Alt tekst

Pozerám sa na slova otázky, ale nájsť slova odpovedi je oveľa, oveľa ťažšie. Ak aj nie nemožné. Moja sa odpoveď nachádza v Tichosti.

Slovami: cestovateľ, pozorovateľ, manžel, kamarát, fotograf, turista, parašutista, horolezec, vodič, uchádzač.

Back to Top
Close Zoom